Regulamin

§ 1 - Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania ze sklepu internetowego "polskiezbiorniki.com", dostępnego pod adresem polskiezbiorniki.com, prowadzonego przez Business‐Art Wojciech Czupryński, z siedzibą w Krakowie (30-611), przy ulicy Wysłouchów 55/39. Podmiot prowadzący posiada numer NIP: 9591920687 oraz REGON: 383516830.

 2. Regulamin reguluje stosunki między Sklepem a Klientem, obejmując zakres korzystania ze Sklepu oraz zawierania Umów Sprzedaży.

§ 2 - Definicje

 1. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Konsument — osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  2. Sprzedawca — Business‐Art Wojciech Czupryński, z siedzibą w Krakowie (30-611), przy ulicy Wysłouchów 55/39, posiadający numer NIP 9591920687 oraz numer REGON 383516830.
  3. Klient - osoba dokonująca zakupów w Sklepie, będąca zarówno Konsumentem, jak i Przedsiębiorcą.
  4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, korzystająca ze Sklepu.
  5. Sklep - platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem impet.net.pl.
  6. Umowa na odległość - umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu, bez konieczności fizycznej obecności stron.
  7. Regulamin - niniejszy dokument regulujący zasady korzystania ze Sklepu.
  8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pomocą Formularza Zamówienia, mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży.
  9. Konto - indywidualny profil Klienta w Sklepie, zawierający dane osobowe oraz historię dokonanych zamówień.
  10. Formularz rejestracji - dostępny w Sklepie formularz służący do tworzenia Konta.
  11. Formularz zamówienia - narzędzie umożliwiające Klientowi składanie zamówień w Sklepie.
  12. Koszyk - narzędzie umożliwiające wybór, modyfikację oraz zgromadzenie produktów do zakupu.
  13. Produkt - artykuł dostępny w Sklepie, stanowiący przedmiot Umowy Sprzedaży.
  14. Umowa Sprzedaży - umowa zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, mogąca dotyczyć również usług.

§ 3 - Dane Kontaktowe

 1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Wysłouchów 55/39, 30-611 Kraków
 2. Adres e-mailowy: sklep@polskiezbiorniki.com
 3. Numer telefonu kontaktowego: 888 333 675
 4. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem za pomocą podanych danych.
 5. Możliwy jest kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

§ 4 - Wymagania Techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu konieczne są: urządzenie z dostępem do Internetu, aktualna przeglądarka internetowa, aktywne konto e-mail oraz zezwolenie na obsługę plików cookies.

§ 5 - Informacje Ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wynikłe z siły wyższej lub działania osób trzecich.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga tworzenia Konta. Składanie zamówień możliwe jest po rejestracji lub po podaniu niezbędnych danych osobowych.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 4. Końcowa cena zamówienia składa się z ceny produktów oraz kosztów dostawy.
 5. Umowy o świadczenie usług na czas nieokreślony, zawierane za pośrednictwem Sklepu, mogą zostać wypowiedziane przez obie strony w dowolnym momencie.

§ 6 - Składanie Zamówienia

 1. Wybór produktów: Klient wybiera interesujące go produkty i dodaje je do Koszyka.
 2. Składanie zamówienia: Po dokonaniu wyboru produktów, Klient przechodzi do Koszyka, a następnie do Formularza Zamówienia, gdzie może wybrać preferowane opcje dostawy oraz płatności.
 3. Rejestracja: Klient ma możliwość dokonania rejestracji w Sklepie lub kontynuowania procesu zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Potwierdzenie: Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie to nie stanowi akceptacji zamówienia.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży: Umowa Sprzedaży zostaje zawarta, gdy Sprzedawca akceptuje złożone zamówienie.

§ 7 - Płatności

 1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności: tradycyjny przelew bankowy, płatności elektroniczne.
 2. Obsługiwane karty płatnicze to: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
 3. Płatność za zamówienie jest wymagana przed przystąpieniem do jego realizacji.
 4. W przypadku wyboru płatności elektronicznych Klient zostanie przekierowany do zewnętrznego systemu płatności.
 5. W przypadku zwrotu towaru zgodnie z zapisami reklamacyjnymi Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi koszty dostawy.
 6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. Operatorem płatności jest Autopay S.A.

§ 8 - Dostawa

 1. Realizacja dostaw ograniczona jest do terytorium Polski.
 2. Koszty dostawy są zróżnicowane i zależą od wybranej formy płatności oraz dostawy. Ich wysokość jest widoczna w trakcie składania zamówienia.
 3. Czas dostawy zależy od dostępności produktów oraz wybranej formy płatności i dostawy.

§ 9 - Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo reklamacji produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamacje można składać zarówno pisemnie, jak i drogą elektroniczną za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w § 3 Regulaminu.

§ 10 - Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient ponosi koszty zwrotu towaru.

§ 11 - Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszystkie umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie treści zawarte na stronie Sklepu, w tym zdjęcia i opisy produktów, stanowią własność Sprzedawcy i są chronione prawami autorskimi.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl